Vostede está aquí: Inicio > Grao Traballo Social > Descrición do Título

Descrición do Título

Denominación do Título: Grao en Traballo Social
Universidade responsable:
Universidade de Vigo
Centro responsable e onde se imparte:
Facultade de CC. da Educación, Ourense
Coordinación do título:
Rama de coñecemento:
Xurídico-Social
Nº de créditos: 240 ECTS
Duración: 4 anos
Plano de estudos:
Fecha acreditación ex ante (verificación):
22/06/2009
Curso de implantación:
2009-2010
Fecha acreditación:
-
Profesión regulada:
Regulada só respecto das Cualificacións profesionais con esixencia de colexiación para o exercicio profesional (Real Decreto 1837/2008, de 8 de novembro)  Ver ligazón
Mencións:
Non existen
Tipo de ensino/modalidade:
Presencial
Nº prazas de novo ingreso:
75
Idioma no que se imparte o título:
Galego e castelán
Profesións para as que capacita:
Ver ligazón
Criterios de acceso e admisión:
Ver ligazón
Perfil de ingreso recomendado:
Ver ligazón
Normativa de permanencia:
Ver ligazón 1, ver ligazón 2
Normativa transferencia e recoñecemento créditos:
Ver ligazón

 

Vostede está aquí: Inicio > Grao Traballo Social > Descrición do Título